Jaarvergadering

Jaarvergadering_ALG.jpg

Hierbij nodigt het hoofdbestuur u uit voor de Jaarvergadering 2021

5 november 2021, aanvang 20.45
Locatie: kantine   Let op: Verplichte coronacheck! 
NB: zie hyperlinks voor bijgevoegde documenten

Agenda Jaarvergadering 2021

AGENDA (link):
1. Opening.
2. Vatstelling notulen vorige jaarvergadering (link) 14 december 2020.
3. Jaarverslag 2020/2021
4. Mededelingen.
5. Vaststelling aangepaste statuten i.v.m. WBTR (link)
           (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen).
6. Financieel jaarverslag 2020/2021.
7. Begroting 2021/2022.
8. Verslag kascontrole commissie/Goedkeuring financieel verslag.
9. Verkiezing Kascontrole commissie.
10. Vaststelling contributies.
11. Benoeming bestuursleden;
      Conform rooster;
           Ger Spreeuwenberg voorzitter aftredend/herkiesbaar
           Jo van Oijen bestuurslid aftredend/herkiesbaar
           Iris van Oijen secretaris aftredend/herkiesbaar
12. Rondvraag.
13. Afsluiting.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!